OPINTO-OPAS 2013-2014

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT OP

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

suoritusvuosi vaihtelee koulutusohjelmittain

  • 01SUOA Asiantuntijaviestintä (3 op)

 

  • 01PINFO Informaatiolukutaito (1 op)

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

suoritusvuosi vaihtelee koulutusohjelmittain

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)
 

01XXX Vieras kieli ja viestintä 3 op

suoritusvuosi vaihtelee koulutusohjelmittain

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

suoritusvuosi vaihtelee koulutusohjelmittain

HUOM! Koulutusohjelmat, joissa sovelletaan modulipohjaista opetussuunnitelmaa, sisällyttävät yhteiset
opinnot omiin opseihin.

Yhteisten opintojen 14 opintopisteen laajuiset opinnot ovat kaikille Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoille
pakollisia ja saman laajuisia. Opintojaksojen lähtö- ja päättötasot ovat toteutustavasta riippumatta samat
kaikille opiskelijoille.

Yhteisten opintojen opintojakso voidaan korvata kokonaan tai osittain samalla tai laajemmalla korkeakoulun,
toisen ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston suorituksella, joka on osoitettava. Korvaavuus tulee anoa.
Kielitaidon ja yrittäjätoiminnan perusteiden taso voidaan osoittaa myös näyttökokeella.

ILMOITTAUTUMINEN
Opiskelija ilmoittautuu yhteisiin ja vapaasti valittaviin opintoihin WinhaWille –opiskelijaliittymän kautta.
Ilmoittautumisajat mainitaan kunkin opintojakson kohdalla. Ilmoittautuminen on sitova. Jos opiskelija ei saavu
opintojaksolle, jolle hän on ilmoittautunut, hänen paikkansa annetaan varasijalla oleville
ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojaksot käynnistyvät vain täysinä.

ILMOITTAUTUMISEN HYVÄKSYMINEN
WinhaWillen kautta tapahtuneet ilmoittautumiset hyväksytään ilmoittautumisajan umpeuduttua eli viikkoa
ennen opintojakson alkua. Mikäli jokin opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti jonkin koulutusohjelman tai
vuosikurssin opiskelijoille, siitä mainitaan ko. opintojakson yhteydessä. Tässä tapauksessa opintojaksolle
hyväksytään ensin ne henkilöt, joille opintojakso on ensisijaisesti tarkoitettu ja lopuille paikoille hyväksytään
ilmoittautumisjärjestyksessä muut opiskelijat.

 ops1314-yhteisetopinnot.pdf 27.6.2013