47YOTK003 TIETOKONEEN KÄYTTÖ 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Internet ja selaimet, sähköiset oppimis- ja toimintaympäristöt, asiakirjojen laatiminen, tyylien käyttö, laskentamallien laatiminen ja havainnollistaminen, esityksen tuottaminen, tiedonhaku Internetistä ja lähdekritiikki, tietoturva, verkkoyhteyden toiminta.

Suoritustapa ja arviointi

Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen opiskeluun, oppimistehtävät ja tentti.
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.