47YOY1003 YMPÄRISTÖ-ICT PROJEKTI 1 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Tiimi- ja projektityöskentely, itsenäinen tiedonhankinta ja ongelmanratkaisutaito.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen projektityöskentelyyn ja projektiesitys ja -dokumentit.
2. Etäopetus: -
Arviointi asteikolla: 1-5.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ja suoritettavat projektityöt sovitaan opintojakson alussa.