47YOMT004 ICT-MATEMATIIKKA 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Lauselogiikka, joukko-oppi ja relaatio, lukujärjestelmät, digitaalisen tiedon esittäminen, algoritmien perusteet.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, oppimistehtävät ja tentti.
2. Etäopetus: Kurssikoe opntojakson materiaaliin perustuen
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.