04LII802/6 PROJEKTITOIMINTA 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Tiimityöskentely, projektinhallinta, innovaatiotoiminta ja luova ajattelu.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävät, tentti ja yritysportfolio.
2. Etäopetus: -
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.