04ESP201 ESPANJAN ALKEET 1, 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Kielen perusrakenteiden ja tavallisimpien ilmausten oppiminen.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen. Etätehtävät Repussa. Kirjallinen tentti.  

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Mäkinen, M. Riiho, U. Torvinen, M. 2006. Qué tal 1 Tammi, Helsinki

Tekstit ja sanastot, Kielioppi ja harjoitukset.