04JOV110/2 HYVINVOIVA ORGANISAATIO 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Yksilön toimintakyky, stressi ja jaksaminen, yksilön hyvinvointi sekä kehittyminen, työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen.

Edeltävät opinnot

Ensimmäisen vuoden perusopinnot.

Suoritustapa ja arviointi

Projektityö ja oppimistehtävät.

Opiskelumateriaali

Repussa tarjottava materiaali.