04MAR114 Toiminnanohjausjärjestelmät yrityksen liiketoiminnassa 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

SAP ERP –toiminnanohjausjärjestelmään perehtyminen sekä hyödyntäminen yrityksen logistisessa prosessissa sekä laskentatoimessa.

Edeltävät opinnot

Edellytetään kirjanpidon perusteiden hallintaa.

Suoritustapa ja arviointi

Luennoille osallistuminen ja harjoitustyön hyväksytty suorittaminen.

Opiskelumateriaali

Luennoilla ilmoitettava materiaali.