04LII802/1 TULOKSELLINEN TYÖSKENTELY 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Oppimistyylit, oman oppimisen arviointi, ongelmakeskeisiin oppimismenetelmiin tutustuminen, tiimityön perusteet, projektinhallinta, innovaatiotoiminta ja luova ajattelu.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Osallistuminen lähiopetukseen.
2. Etäopetus: oppimistehtävät ja yritysportfolio.
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.