04LII602/2 HENKILÖSTÖ 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Henkilöstöjohtaminen ja –toiminnot, työelämän pelisäännöt, organisaatio käsitteenä ja organisaatiorakenteet, organisaatiokäyttäytyminen ja –kulttuuri.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla ja tentti.
2. Etäopetus: Oppimistehtävät ja portfolio.
Arviointi asteikolla 0–5.

Opiskelumateriaali

 Repussa tarjottava materiaali.