04LII301/3 TALOUSHALLINTO 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Laskentatoimen tehtävät, kirjanpitovelvollisuus yritystoiminnassa, tilikauden kirjanpidon vaiheet, tiliryhmät ja kirjaussäännöt, hankintamenon jaksottaminen, arvonlisäveron määräytyminen ja kirjaaminen, tilinpäätösasiakirjat

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, harjoitustehtävät ja tentti
2. Etäopetus: Itsenäinen oppimistehtävä, yritysportfolio
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Tomperi, S. 2013. Käytännön kirjanpito ja harjoituskirja. Edita. Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.