04LII602/4 ASIAKASSUHTEET JA MARKKINOINTI 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Asiakassuhdemarkkinoinnin perusteet.

Markkinoinnin sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristö.

Kuluttajan käyttäytyminen ja ostopäätöksen teko.

Markkinoinnin kilpailukeinot: tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yritysportfolio ja tentti.
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Bergström, S. & Leppänen, A. 2003. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita, Helsinki. Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.