04LIA802/2 TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Työoikeuden keskeiset periaatteet ja tärkeimmät normilähteet sekä niiden oikea soveltaminen.

Suoritustapa ja arviointi

Kurssi muodostuu kahdesta pakollisesta luentokerrasta ja harjoitustehtävistä.

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.