04LIA804/1 PROJEKTINHALLINTAMENETELMÄT 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Projektinhallintamenetelmät,  projektin eri vaiheet, projektipäällikön työnkuvan ero verrattuna asiantuntijatyöhön,  hyvässä projektinhallinnassa edellyttävät taidot

Suoritustapa ja arviointi

Kontaktiopetus, virtuaaliluennot, projektinhallintaan liittyvät oppimistehtävät ja harjoitustyö.

Harjoitustyö arvioidaan asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

1. Risto Pelin, Projektihallinnan käsikirja

2. Scott Berkun, Projektinhallinnan taito.
Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.