04LIA810/1 YRITYSRAHOITUS 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Pääoman sitoutuminen investointeihin ja käyttöpääomaksi, rahoitusmarkkinat ja rahoitusinstrumentit, rahoitussuunnittelu, rahoituksen kustannukset ja yrityksen rahoitusrakenne, kassanhallinta, maksuliikenne, rahoitusriskit ja niiden hallinta, johdannaiset

Edeltävät opinnot

04LII602/3Talouden ohjaus 4 op

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitukset, pankkivierailuun osallistuminen,  oppimistehtävät, tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Leppiniemi, Jarmo: Rahoitus, WSOY 2009. Internet-lähteet.

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.