04 LIA811/1 Kansainvälinen talous 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää

Sisältö

Makrotalousajattelu, valuuttamarkkinat, kiinteä valuuttakurssi ja talouspoliittinen vaikuttaminen, kelluvan valuuttakurssin määräytyminen, talous- ja rahaliiton vaikutus jäsenmaiden talouspolitiikalle

Edeltävät opinnot

Yritys ja kansantalous ( 04LII602/6 )

Suoritustapa ja arviointi

Lähiopetus, oppimistehtävät, kotitentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.