04LIA811/3  Kansainvälinen markkinointi ja logistiikka 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Vientisuunnitelman laadinta case-yritykselle, yritysanalyysi, maa-analyysi, kilpailija-analyysi ja kilpailutilanne, asiakas ja markkina-analyysi, strategia ja kilpailuetu, tuote ja hinta kilpailukeinona, operaatiomuodon valinta, kuljetusmuoto, toimituslauseke ja vakuutus, kuljetusrasitukset ja pakkaus, tullaus ja huolinta, viennin asiakirjat, markkinointiviestintä,  markkinoinnin vuosisuunnitelma, riskit ja niiltä suojautuminen

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitukset, oppimistehtävät.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.