04LIA816/1  JULKISHALLINTO JA JULKISTEN HANKINTOJEN PELISÄÄNNÖT 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Julkisen hallinnon sääntelyn perusteet ja organisoituminen. Hallintomenettely ja hyvä hallinto. Kansalaisen ja kuntalaisen oikeusturva. Julkisten hankintojen pelisäännöt.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitustehtävät ja oppimispäiväkirja.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.