04LIA816/2  JULKISTEN PALVELUJEN HANKINTA, KILPAILUTUS JA LAATU 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Julkishallinnon palveluihin liittyvä käytännön hankintaprosessi, kilpailutus ja laatu. Erilaiset julkiset organisaatiot ja niiden ajankohtaiset haasteet. Hankintaprosesseihin liittyvät parhaat käytännöt.

Suoritustapa ja arviointi

Vuorovaikutteiset luennot, etätyöskentely, oppimistehtävät, case-työskentely ja harjoitustyö.

Harjoitustyö arvioidaan asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.