04LOG7/1 Toimitusketjun hallinta 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Johdatus logistiikkaan ja toimitusketjuihin, toimitusketjujen teknologiaratkaisujen kehityssuunnat, teollisuuden ja kaupan rakenne Suomessa, toimitusketjujen kansainvälistyminen, läpinäkyvyys ja yhteistyö arvoketjussa, toimitusketjujen tulevaisuus.

Edeltävät opinnot

04LII602/5 Logistiikka

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, vierailevat luennoitsijat, teoreettisanalyyttinen oppimispäiväkirja, artikkelianalyysi.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.