04LIA 812/1 SOPIMUS- JA KAUPPAOIKEUS 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Kansallisen ja kansainvälisen sopimus- ja kauppaoikeuden keskeinen osa

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, oppimistehtävät ja niiden suullinen esitys, kirjallinen oikeustapausanalyysi. Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.