04LIA 812/2 LUOTONVALVONTA JA SAATAVIEN PERINTÄ

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Velkasuhteen synty ja oikeudellinen sääntely, vakuudet, vapaaehtoinen perintä ja hyvä perintätapa, oikeudellinen perintä, konkurssi, velkajärjestely ja yrityssaneeraus.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitustehtävät ja oppimispäiväkirja. Arviointiin vaikuttavat osallistuminen lähiopetukseen, tehdyt harjoitustyöt sekä luku/oppimispäiväkirjan laatu.

 Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.