04LIA 812/4 TALOUSRIKOSOIKEUS

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Rikosoikeuden yleiset opit, talousrikosoikeus

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, kirjallinen, laajahko, seminaarityö ja sen suullinen esittäminen. Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Uudistuva talousrikosoikeus, Raimo Lahti & Pekka Koponen (toim.) sekä muu ajantasainen talousrikosoikeutta käsittelevä kirjallisuus, erityisesti www.edilex.fi josta ”lakikirjasto”. Verkkomateriaalin käyttöohjeistusta saatavissa kampus-kirjastosta.
Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.