04LIA815/1 YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUU KILPAILUKEINONA 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Globaalit ja paikalliset haasteet taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmasta. Kestävä kehitys ja yrityksen yhteiskuntavastuu. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisen toiminnan hyödyntäminen yrityksen strategiassa ja markkinoinnissa. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseikkojen taloudellinen merkitys. Standardit ja sertifikaatit (esim. ISO14001, EU-kukka, Green Office jne.) kilpailukeinona

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, oppimistehtävät ja kirjallinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.