04LII602/3 JULKISET HANKINNAT 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Julkisia hankintoja koskevat normit ja sääntelyn tavoitteet. Kilpailutuksen toteuttaminen ja kilpailutukseen osallistuminen.  Pienhankintojen suorittaminen.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitustehtävät ja tentti. Tehtävien painoarvo 30 %.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.