0753TM404 TEKSTIILIEN MATERIAALIT JA RAKENTEET 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Tekstiilikuitujen ominaisuudet ja rakenne, kuitujen historia, kuitujen tutkimus ja tulevaisuuden kuidut. Lankojen ja tasomaisten tekstiilituotteiden rakenteet ja valmistustekniikat sekä niiden vaikutus vaatetusteknisiin ominaisuuksiin

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, seminaariesitys ja tentti.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Boncamper, I. 2011. Tekstiilioppi kuituraaka-aineet. Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinna.

Monisteet, verkkomateriaali.