0753VV405 VAATTEEN VALMISTAMISEN PERUSTEET 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija


 

Sisältö

Rakennekuvat eli työtapapiirrokset, teolliset työtavat teoriassa sekä harjoituksina, leikkuukaavan valmistus työtapasuunnitelmasta, tuotteen työsuunnitelman laatiminen ja valmistus teollisin työtavoin. Ompelukoneen huolto, kevyen teollisuuden käyttämät erikoiskoneet, ompelulangat,

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, opastetut harjoitustyöt, itsenäistä työskentelyä ja tentti.

Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Ylönen, H., Häkkinen, R. 2005. Vaatetusalan ammattitekniikan käsikirja, Helsinki: Otava

Luentomateriaali sekä kurssin tuottama materiaali.