0753VF603 VAATETUSFYSIOLOGIA 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Vaatetusfysiologia tutkimusalueena, ihmisen lämmönsäätely, kylmän ja kuuman vaikutukset ja sopeutuminen, vaatetuksen lämmöneristävyys ja funktionaaliset ominaisuudet, työ- ja suojavaatetus

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, etäopiskelu, harjoitukset ja tentti

Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

Risikko, T., Marttila-Vesanen, R. 2006, Vaatteet ja haasteet. 1. painos. WSOY, Helsinki