04LII604/1 YRITYSVIESTINTÄ 4 OP (Finnish)

NB! Only for Finnish students!

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Yritysviestinnän periaatteet ja tehtävät, yritysviestintä maineenhallinnan osana, viestinnän merkitys, keinot ja foorumit, kaupankäynnin tekstit ja tiedotteet.

Edeltävät opinnot

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op 

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Luennot, opintojakson tehtävät ja portfolio.
2. Etäopetus: .
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Mattila, H., Ruusunen, T. ja Uola, K. 2006. Viestinnän työkaluja AMK-opiskelijalle. Helsinki: WSOY. Juholin, E. 2008. Viestinnän vallankumous. Löydä uusi työyhteisöviestintä. Helsinki: WSOYpro. Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.