04LIA810/3 SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITUSTOIMINTA 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Rahoitusmarkkinat ja niiden toiminta, pankin tarjoamat säästämisvaihtoehdot, muut rahoitusinstrumentit ja arvopaperikauppa, sijoittamisen teoriaa; tuotto ja riski, hinnoittelumallit ja tunnusluvut, sijoitussuunnitelman teko; sijoitusstrategiat, sijoituskohteen arviointi, sijoitussalkun hallinta, markkinatilanteen seuranta.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, oppimistehtävät ja kirjallinen tentti. Arviointi asteikolla 0 – 5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.