04LIA810/2 PANKKIJURIDIIKKA 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitustehtävät ja oppimispäiväkirja.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.