04LII602/2 SOPIMISEN JA KAUPAN JURIDIIKKA 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Suomen sopimus-/kauppaoikeuden keskeinen sisältö sekä erityisesti vastaavat kansainväliset säännöstöt

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen, etätehtäväpaketti sekä laajempi case-harjoitus.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

Muuna opiskelumateriaalina: Ojajärvi, Juha: Ammattikorkeakoulun Juridiikka I, uusin painos ja Sisula-Tulokas, Lena: Ulkomaankauppaoikeus, sekä kansainvälisen kauppa-/sopimusoikeuden internet-sivustot.