0753VM1003 VAATTEEN MITTATILAUSKAAVA JA 3D MALLINNUS 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 Sisältö

 AccuMark- ohjelman kuosittelutoimintojen syventäminen, kaavamuodon rakentaminen Wizard –toiminnolla ja kaavamuodon tarkastus 3Dmallinnuksena V-Sticher-ohjelmalla

 Suoritustapa ja arviointi

 Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, harjoitustyöt, etätehtävät ja portfolio.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

 Opiskelumateriaali

 Luentomateriaali ja ohjelmien oppaat.