OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINNOT

1

2

3

4

suoritusvuosi

SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 50 OP

 

 

 

 

 50

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN 35 OP

 

 

 

 

 35

08ESIM Esimiestyö ja työyhteisön toiminta 5 op

0,5 

0,5 

 5

08STLKV07 Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön kansalliset ja kansainväliset muutoshaasteet 5 op

 

 

 

 5

 08JOTEKÄ Johtamisen teoria ja käytäntö 5 op

 

 

 

 5

08STRA07 Strateginen johtaminen 5 op

 

 

 

 5

08HENOSAA Henkilöstön osaamisen johtaminen 5 op

 

 

 

 5

08TOILAA07 Toiminnan laatu ja tuloksellisuuden arviointi 5 op

 

 

 

 5

08TALOUS07 Sosiaali- ja terveystalous 5 op

 

 

 5

 

 5

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOPINNOT 15 OP

 

 

 

 

 15

08TUTKEH Tutkimuksellinen kehittäminen 5 op

 

 

 

 5

08MEVI Menetelmä ja viestintäopinnot 5 op

 

 

 5

08INHE International Health and Social Care 5 op

 

 

 

 5

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OP

 

 

 

 

10

OPINNÄYTETYÖ 30 OP

 

 

 

 

30

 aikuops1314-st-kehittaminen-ja-johtaminen-yamk.pdf 23.4.2013