47AOEN005 ICT-AMMATTILAISEN ENGLANTI 5 OP (integroitu)

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen, puhuminen ja kuullun ymmärtäminen.

Edeltävät opinnot

01ENG Englannin kieli ja viestintä (3 op)

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Osallistuminen ryhmätyöskentelyyn ja oppimistehtävät
2. Etäopetus: .
Arviointi asteikolla 1 – 5.