(Lahden ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja, tarkat tiedot: http://www.lamk.fi  opiskelijalle, opinto-opas, nuorten opinto-opas, yhteiset perusopinnot 14 op)