Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Sisältö täsmentyy ammatillisesti ajankohtaisen aiheen mukaan. Työpajan harjoitustyö voidaan toteuttaa yritysyhteis- tai tutkimus- ja kehitystyönä ulkopuoliselle toimeksiantajalle.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, demonstraatiot, harjoitustyöt.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali, osoitettu kirjallisuus ja ammattijulkaisut.