- Tiedontarpeen jäsentäminen hakutermeiksi käyttäen erikoisalojen asiasanastoja

- Oman alan keskeisten tiedonlähteiden tunnistaminen ja tehokas käyttö

- Tietämyksen syventäminen oman alan aineistojen lähdekriittisestä arvioinnista