opinnäytetyö osana tutkimus- ja kehittämisosaamista

opinnäytetyö toiminnallisena kehittämishankkeena

opinnäytetyö työelämä- ja hanketoimijoiden toimeksiantona

erilaiset opinnäytetyöt (laadullinen, määrällinen, toiminnallinen)

opinnäytetyön ohjauksen hyödyntäminen

tutkimus- ja kehittämistoiminnan eettiset ohjeet ja niiden loukkausten välttäminen