04MAR612 Kaupan ketjuliiketoiminta 10 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Kaupan arvoketjun toiminta. Ketjuuntumisen edut ja haitat, tarjontaketjun hallinta ja ECR.
Ketjujen liiketoimintakonseptit ja ketjukonseptin soveltaminen käytännön esimiestyössä. Kanta-asiakasjärjestelmät.
Ketjuyrittäjyys. Tavararyhmähallinnan perusteet

Edeltävät opinnot

04LII602/4 Asiakassuhteet ja markkinointi, 04LII602/2 Henkilöstö.

Suoritustapa ja arviointi

Alkutentit, lähiopetus, oppimistehtävät, työskentely ja  tehtävät ketjuyrityksessä.

Opiskelumateriaali

Hukka, M.2005.  Ketjuuntumisesta kilpailuetu.
Kautto, M., Lindblom, A. 2005. Ketju – kaupan ketjuliiketoiminta
Järvinen, P. 2008. Menestyvän työyhteisön pelisäännöt