04LII006 LOGISTIIKKA JA KAUPAN ASIAKIRJAT 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Logistiikkakäsite, ostotoiminta, toimitusehtolausekkeet, varastointi, tuotannon perusteet, menetelmiä: varaston kiertonopeus, toimituserän koonmääritys, ABC-analyysi jne. Logistiikka-asiakirjojen täyttäminen.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, vierailija/vierailu, yritysportfolio, kirjallinen tentti. Kirjallisten asiakirjojen tuottaminen Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.