PERUSOPINNOT 75 OP

04LIIYRI Yrittäjyys ja yrityksen ulkoinen toimintaympäristö 15 op

Moduulin osaamistavoitteet  

Opiskelija