04LII008 YRITYKSEN OIKEUDELLINEN RISKIENHALLINTA 3 OP

Osaamistavoitteet  

Opiskelija

Suoritustapa ja arviointi  

Luennot, harjoitustehtävät, välitentti sekä YPF-tehtävä. Arviointi asteikolla 1 – 5, välitentti 50% ja YPF-tehtävä 50%.

Opiskelumateriaali  

Luennot sekä luennoilla ja repussa erikseen ilmoitettava materiaali. Tukevana opiskelumateriaalina: Suojanen, Kalevi: Opi oikeutta -teokset, uusin painos.