Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman ydinosaaminen koostuu opinnoista, jotka varmistavat opiskelijan alan ammatillisen osaamisen. Tietojenkäsittelyn tradenomin tutkintoon sisältyy 150 op ydinosaamista, jonka puitteissa opiskelija hankkii osaamista mm. liiketoiminnasta, yrittäjyydestä, digitaalisista palveluista, WWW-tuotannosta, sovelluskehityksestä, ICT-järjestelmistä, työelämän kehittämisen menetelmistä sekä  viestintä- ja vuorovaikutustaidoista.