YRITTÄJYYS JA LIIKETOIMINTA 45 OP

04YLDPT15 Digitaalisuus palveluliiketoiminnassa 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Palvelun luonne; palveluympäristöt; digitaalisten palvelujen käytettävyys; digitaalisuus muutosvoimana; digitaalisten palveluiden erityispiirteet, haasteet ja mahdollisuudet; digitaalisuus arvon luomisessa; digitaalisen palvelun suunnittelu koodaamisen perustana

Arviointi

Moduulin kolme opintojaksoa on tarkoitus toteuttaa yhdessä, integroidusti. Kaikki kolme opintojaksoa arvioidaan erikseen. Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla 1–5.

Opiskelumateriaalit

 Materiaali täydentyy ja tarkentuu toteutuksen käynnistyessä.