YDINOSAAMINEN 150 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

PERUSOPINNOT 105 OP

 

 

 

 

 

Viestintä ja vuorovaikutustaidot 15 op

 

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

x

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 opx    
01ENG Englanti 3 opx    

04LII010 Yhteisöviestintä ja monikulttuurisuustaidot 5  op

x

 

 

 

 

ICT osaaminen 45 op

 

 

 

 

 

WWW-tuotanto 15 op

 

 

 

 

 

WWW-teknologiat 5 op     
Kuvankäsittely 3 op     

WWW-julkaiseminen TAI Verkkopalvelut 3 op

 

 

 

 

 

Projektityöskentelyn perusteet 4 op     
Monitori-moduuli 2 15 op     
Monitori-moduuli 3 15 op     

 Yrittäjyys ja liiketoiminta 45 op

 

 

 

 

 

Liiketoiminta tutuksi 15 op

 

 

 

 

 

Yrityksen liiketoiminta ja henkilöstö 3 op

 

 

 

 

 

Logistiikka 3 op     
Taloushallinto 3 op     
Markkinointi ja myynti 3 op     
Asiakasviestintä ja neuvottelutaidot 3 op     

Digitaalisuus palveluliiketoiminnassa 15 op

 

 

 

 

 

Palveluliiketoiminta 5 op

 

 

 

 

 

Digitaalisuus palveluissa 5 op

 

 

 

 

 

Digitaalisuuden hyödyntäminen palvelussa VAI palveluissa

 

 

 

 

 

Yrittäjyys ja kehittäminen 15 op

 

 

 

 

 

Työelämän kehittämisen menetelmät 5 op     
Yritystoiminta 5 op     
ICT-ammattilaisen tutkimusmenetelmät 5 op     

HARJOITTELU 30 OP

1234suoritusvuosi
Osa 1 10 op (UUSI MALLI)  x  
Osa 2 10 op  x  
Osa 3 10 op  x  
OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Osa 1 5 op   x 
Osa 2 5 op   x 
Osa 3 5 op   x 

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Ammattiopinnot 45 op

 

 

 

 

 

Ammatti-moduuli 1 15 op

 

 

 

 

 

Ammatti-moduuli 2 15 op

 

 

 

 

 

Ammatti-moduuli 3 15 op

 

 

 

 

 

Vapaasti valittavat opinnot 15 op