04JOH022 TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Työelämän suhteiden keskeisten oikeudellisten lähteiden sisältö ja merkitys sekä niiden soveltaminen käytäntöön. Esimiehen toiminnan oikeudelliset rajat ja vastuut.

Edeltävä osaaminen

Yrityksen oikeudellinen riskienhallinta.

Suoritustapa ja arviointi

Projektityöskentely, oppimistehtävät, virtuaalioppiminen. Hyväksytyn suorituksen arviointi asteikolla 1 - 5.

Oppimateriaali

Opintojakson alkaessa sovittava materiaali.