04JOH033 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN T&K- PROJEKTEISSA 5 OP

Osaamistavoitteet  

Opiskelija

Sisältö  

Projektit valitaan mahdollisuuksien mukaan Lamk:n strategisilta painoaloilta  

Edeltävä osaaminen  

Osaaminen, joka on projektin onnistumisen kannalta tärkeää.

Toteutus ja arviointi  

Projekti toteutetaan ja arvioidaan projektisuunnitelman mukaan.

Oppimateriaali  

Ohjeet annetaan projektin alussa.