04JOH041 PROSESSIEN JA PALVELUJEN JOHTAMINEN 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Prosessien johtaminen, palvelujen johtaminen, toiminnan seuranta, laatu toiminnan ohjauksessa, lean-toiminta.

Edeltävä osaaminen

-

Toteutus ja arviointi

Käytännön caset ja projektit, lähiopetus ja virtuaalioppiminen. Hyväksytyn suorituksen arviointi asteikolla 1 -5.

Oppimateriaali

Yhdessä sovittava materiaali