AMMATTIOPINNOT

04MAR040 Asiakassuhteen johtaminen 15 op

Osaamistavoitteet  

opiskelija